CỔNG KẾT NỐI OBD II /V2

Liên hệ

  • – Kết nối wireless OBDII gắn rời để tính năng hiển thị thông tin trạng thái xe hoạt động.
    – Khi kết nối OBDII và ứng dụng VIETMAP LIVE trên điện thoại. Thiết bị VIETMAP V2 sẽ ưu tiên sử dụng và hiển thị tốc độ OBD của xe.
    – Thiết kế chuẩn IP68

    Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của chúng tôi ?