HUD VIETMAP H2AS

Liên hệ

HUD VIETMAP H2AS

  • Cảnh báo camera phạt nguội
  • Hiển thị tốc độ
  • Cảnh báo tốc độ giới hạn
  • Đồng bộ dẫn đường trực tuyến
  • Kết nối OBD II
  • Cảm biến áp suất lốp (không kèm theo sản phẩm)

Màn hình tách rời với bộ xử lý.

    Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của chúng tôi ?